0141g - Avtale: be vedkommende ringe 35003500 avklar med avd.K-18110 - Adgang avtale - nei

Hvis nei på spørsmål om avtale:

  • Be vedkommende om å ringe 3500 3500
  • Be om å bli satt over til avdelingen  for å klargjøre om vedkommende kan komme inn på besøk