0132j - Fagområdene: Gastro og ORT – IKKE barn eller multitraume