0134j - ALLE pasienter med mistanke om Covid-19 smitte