0133j - Fagområdene: ØNH, URO, GYN, føde, plastikk, barn og multitraume