0145i - Akuttpoliklinikk (rom 8 og gipserom)

  • Overføres smitterom hvis pasient har feber (rektaltemp 37,6)
  • Fra kl 2200 - 0800 (- 1200 i helger) flyttes ren poliklinikk ned til ordinært mottak (primært 8)