0134i - Covid-19 spørreskjema gjennomført?

K-18103 - Covid-19 Spørreskjema prehospital