0138i - Smitterom fleksi (55-58)

Smitteteam: (dråpesmitteregime) ( 1 spl + 1 lege ) Begrens antall personer inne på smitterom.