0140h - Uren pas - Urent pasientmottak (stue 51)

  • Uspl Triagerer pas
  • USPL Iverksetter prosesstiltak ved behov
  • Sekretær rekv blodprøver og caller lab (dag og kveld)
  • Gynekolog varsles av sekretær (dag og kveld) når vitalia og blodprøver er tatt og tilser pasient på stue 51
  • Følge basale smittevernregler
  • VAAS overtar sekretæroppgavene på natt
  • Påvirket pasient hvor vitalia og/eller klinikken er påvirket: pasient legges i seng, nødvendige prosesstiltak iverksettes
  • Gynekolog varsles umiddelbart ved påvirket og/eller akutte tilstander
  • GYNEKOLOG VAKTCALLINGER DAG 4771 KVELD/NATT (1500-0800) 4925