0139h - Ren pasient - Rent akuttmottak

  • RFLYT Spl 3850 rent mottak informeres om gyn pas fra Brakke og henter pas fra rent venterom
  • RFLYTspl triagerer pas på undersøkelsesrom 0.133
  • Sekretær Rmottak rekv blodprøver og kontakter lab på dag, RFLYT på kveld og  RSPL1 på natt
  • Upåvirket pas med stabile vitalia: settes på stol utenfor undersøkelsesrom GYN venteplass Gynekolog varsles og henter pasient fra venteplass.
  • Påvirket pasient hvor vitalia og/eller klinikken er påvirket: pasient legges i seng, nødvendige prosesstiltak iverksettes. Gynekolog varsles. RFLYT triller pasient i seng til gyn for undersøkelse
  • Ved akutte tilstander møter gynekolog i akuttmottak
  • GYNEKOLOG VAKTCALLINGER DAG 4771 KVELD/NATT (1500-0800) 4925