0144f - Likevel Innleggelse?

Hvis pasienten likevel må innlegges blir den værende på rommet frem til videre planlagt mottak