0143f - Samtale i smittevernavd.

Mottak i smittevernavdeling

- Bygg 1: Pasient som samarbeider

- Bygg 19A: Pasient som trenger lukket akuttpost/ikke samarbeider om smittevern

Samtale v/AAT, evt.forvakt og evt. personale fra post

Pasient får munnbind, venter ute/i bil til mottak er planlagt, tas inn via egen smitteinngang

A eller B+C

 • Samtale i sone for streng isolering
 • Dråpesmitte regime
 • Målretta somatisk vurdering i tillegg til det psykiatrisk
 • Sørge for prøvetaking på indikasjon

Kun B

 • Samtale i sone for isolering
 • Dråpesmitteregime
 • Psykiatrisk + målretta somatisk vurdering
 • Prøvetaking på indikasjon

Kun C, eller så lette symptomer at man avventer prøvetaking

 • Samtale i sone for karantene
 • Basal smittevern, munnbind, briller, hansker etter vurdering
 • Avstand over 2 meter
 • Psykiatrisk vurdering