0138f - Hjem etter vurdering?

Er det sannsynlig at pasienten kan hjem igjen etter vurdering?