"Sykehuset må spørre om helsetilstand til alle som skal inn på sykehuset. Det er for å unngå at noen skal smitte pasienter og ansatte" Husk håndhygiene og avstand