0142g - Ikke adgang

K-18111 - Adgang - nei

Hvis vedkommende ikke skal inn i sykehuset - si:

  • Da må jeg dessverre be deg om å snu her i døren
  • Vi må ta alle forholdregler for å ivareta pasientene på sykehuset