0139g - Be vedkommende ringe 35003500 - avklar med avd.


K-18109 - Adgang spørsmål - ja

Hvis ja på et av spørsmålene:

  • Be vedkommende om å ringe 3500 3500
  • Be om å bli satt over til avdelingen for å klargjøre om vedkommende likevel skal inn i sykehuset
  • Hvis ja - Be vedkommende ta på munnbind (overrekkes) og gå direkte til poliklinikken/dagbehandling