0134e - Traumealarm/ABC ustabile pas?

K-18106 - Unntatt for pre-hospital sceerning

Unntatt for pre-hospital screening:

  1. Traumeteam pasienter
  2. Trombolysepasienter
  3. Hjertestans pasienter
  4. Kritisk syke voksne og barn
  5. Pasienter i aktiv fødsel - tas imot direkte på fødeavdelingen

Disse pasienter tas imot som antatt dråpe-smitteførende