0107a - Trenger legehjelp/ helserådgivning, kontakt fastlege på telefon/elektronisk