0106a - Behov for akutt helsehjelp utenfor fastlegens åpningstid ring legevakt 116 117