0136c - Hjemmeisolering inntill 3 dager etter siste sympton, og tot. 14 dager etter første symptom