0145b - Tas i mot i akuttmottak - isoleres med drċpesmitte