0118a - Smittevern Pasientkontakt ved mistanke om eller bekreftet infeksjon