0116a - Utalarmere ambulanse - Info til ambulanse om mistanke/ikke mistanke

N.B.: Gi info til ambulanse om mistanke/ikke mistanke om Korona/Covid-19 smitte

K-18025 - Utalarmering

AMK Ressurskoordinator:

  • Utalarmerer ambulanse, og på akutte turer også lege/-ambulansealarm (hvor legevakt og lege i vakt også blir varslet)
  • Varsler AMK lege ved behov for utrykning av AMK lege
  • Varsler andre ressurser (flere ambulanser, luftambulanse, politi, brann)

AMK Medisinsk Operatør:

- In-hospital ressurser:

  • Varsle AMK lege
  • Varsle Akuttmottak

- Pre-hospital ressurser:

  • Varsle Legevaktsentral (jfr. Akuttmedisinforskriften)