0111a - Vurdering av pasienter med mistenkt/bekreftet smitte

Vurdering av pasienter med bekreftet eller mistenkt Covid-19

Legg inn Korona/Covid-19 i feltet "Kjent smitte" i Pasientens følgeskjema


Beslutningstøtte for fastleger - Covid-19 (utarbeidet av Senter for Kvalitet i Legekontor - SKIL AS)

K-18010 - Måle vitalparametre

Legevakthåndboken (ABCDE)

Måle vitalparametre og vurder med NEWS (se pasientens følgeskjema)

K-18105 - Covid-19 SpørreskjemaPDF

K-18999 - Pasientens følgeskjema

Pasientens Følgeskjema = Et papirskjema som følger pasienten fra første helseaktør (kommunal helsetjeneste/legevakt/fastlege/ambulansetjeneste) og frem til sykehus

Pasientens Følgeskjema bakside = Hjelp for utfylling av skjema

En av følgende tre alternativer må legges inn i feltet «Kjent smitte» i Pasientens følgeskjema:

  • Smittet av Covid-19 (eller annen type smitte)
  • Mistanke om smitte av Covid-19 (eller annen type smitte)
  • Covid-19 screening foretatt – ingen kjent smitte