0135c - Resultat test?

Ved positive test er det utarbeidet et Smittesporing skjema (STHF internt)