07 - Korona info

I-10065 - Korona linker

Dokument
 
Beskrivelse

Sthf.no – Pasienter/besøkende/pårørende: https://www.sthf.no/praktisk-informasjon/koronavirus

 

Sthf.no – Ansatte: https://www.sthf.no/praktisk-informasjon/koronavirus-informasjon-til-ansatte

 

Folkehelseinstituttet (FHL) https://www.fhi.no/

 

Tiltak i primærhelsetjenesten ved mistenkt eller bekreftet smitte med nytt koronavirus

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/tiltak-i-primarhelsetjenesten-ved-mistenkt-eller-bekreftet-smitte-med-nytt-/

 

Definisjon av nærkontakter til personer som har fått påvist covid-19

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/definisjoner-av-mistenkte-og-bekreftede-tilfeller-med-koronavirus-coronavir/

 

Kriterier for melding og varsling av covid-19

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/melding-og-varsling-av-nytt-koronavirus/

 

Testing og diagnostikk for nytt koronavirus

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/testing-og-diagnostikk-for-nytt-koronavirus-coronavirus/

 

Sykehjem og smittevern mot covid-19

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/sykehjem-og-smittevern-mot-covid-19/

 

Tiltak i spesialisthelsetjenesten

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/tiltak-i-spesialisthelsetjenesten-ved-mistenkt-og-bekreftet-smitte-med-nytt/

 

Helse- og omsorgstjenester i hjemmet og smittevern mot covid-19

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/tiltak-i-hjemmetjenesten/

 

Kontaktsporing og oppfølging av kontakter til personer med nytt koronavirus

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/kontaktsporing-og-oppfolging-av-kontakter-til-tilfeller-med-nytt-koronaviru/

 

Opphevelse av isolasjon ved Covid-19

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/opphevelse-av-isolasjon/

 

Informasjonsskriv og skjemaer til bruk i helsetjenesten

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/informasjonsskriv-og-skjemaer-til-bruk-i-helsetjenesten/

 

 

Legevakt håndboken – Covid-19

https://www.lvh.no/symptomer_og_sykdommer/infeksjoner/systemiske_infeksjoner/covid-19

 

Helsenorge.no

https://helsenorge.no/koronavirus